به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

افعال تهی

  /  افعال تهی

 افعال تهی

 

  افعال تهی افعالی هستند که معنای آنها وابسته به اسم بعد از آن ها است و خود این افعال به تنهایی معنای مشخصی ندارند.

این افعال در در بیشتر مواقع صفت قبل از اسم می آید.

 .

 

                   من یک دوش آب گرم گرفتم                  I took a hot shower

.

 

  انواع افعال تهی:

.

    Have:                        او ناهار مفصلی در مدرسه خورد                          He had a big lunch at school  

.

  Take:   خسته به نظر میرسی.لازم است کمی استراحت کنی             You look tired. You need to take a break   

    .

  Give:                         جان لبخندی از روی شادی زد                                   John gave a happy smile  

.

  Make:                          سعی کنید سر و صدا نکنید                                   Try not to make a noise   

.

  Go:                           او هرشب بعد از شام می دود                     He goes running every evening after supper  

 .

نکته: برای استفاده از فعل تهی go باید بعد از آن از افعال ing دار استفاده کنیم.

.
 DO:                              نوبت توست که آشپزی کنی                             It’s your turn to do the cooking

 .

نکته:هنگام استفاده از فعل تهی do  میتوان از اسامی ing دار و از اسامی که معنای روشنی دارند استفاده کرد.

   .

 

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور