به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

صفات عالی و تفضیلی

  /  صفات عالی و تفضیلی

 صفت های تفضیلی

 

 هنگامی که میخواهیم بین اعضای یک گروه ، برتر بودن یکی از اعضا را در یک ویژگی مشخص کنیم از صفت تفضیلی استفاده میکنیم.درواقع از صفت تفضیلی برای مقایسه کردن بین چند عضو حول یک موضوع یا ویژگی و متمایز کردن یکی از اعضا استفاده میشود.

 .

 

                                                        جان بین همه ما ، قد بلندتر است                  John is taller than all of us

.

  ساختار صفات تفضیلی:

.

  در زبان انگلیسی برای اظافه کردن پسوند ” تر ”  به یک صفت به نشانه برتر بودن در آن صفت ، از پسوند er در آخر کلمه یا از more  قبل از صفت استفاده میکنیم.

.

                                                    این ماشین سریع تر است                                               this car is faster

                                          غذا پختن با این چاقو خطرناک تر است                        cooking with this knife is more dangerous

    .

 نکته : صفت هایی که انتهای آنها به y ختم میشود ، برای اظافه کردن er ، ابتدا y به i ، و سپس er اظافه میشود.

.

                                                مادرم دیروز  خوشحال تر بود                                        my mother was happier yesterday 

 .

 نکته : هنگامی که بخواهیم دو چیز را با یکدیگر مقایسه کنیم از than استفاده میکنیم .

.

                                           گلدان قرمز از گلدان زرد بزرگتر است                                    the red pot is bigger than the yellow pot

صفت های عالی :

.

هنگامی که میخواهیم بین اعضای یک گروه برترین بودن یک عضو را در یک ویژگی مشخص کنیم ، از صفت عالی استفاده میکنیم .

 .

                                          جان بین دوستانش مهربان ترین است                                       John is the kindest of her friends

.

 ساختار صفت عالی:

.

در زبان انگلیسی برای اظافه کردن پسوند ” ترین ”  به یک صفت به نشانه برترین بودن در آن صفت ، از پسوند est در آخر کلمه یا از most  قبل از صفت استفاده میکنیم.

.

                                         شنبه سردترین روز هفته بود                                          Saturday was the coldest day of the week

                                        پلن A خطرناک ترین پلن است                                                Plan A is the most dangerous plan

 

.

نکته : قبل از صفات عالی حتما باید کلمه ی the را استفاده کنیم .

.

نکته : صفت هایی که انتهای آنها به y ختم میشود ، برای اظافه کردن est ، ابتدا y به i ، و سپس est اظافه میشود.

.

                                        یکشنبه خوش ترین روز من بود                                                      Sunday was my happiest day

 

 

 

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور