به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

موسیقی مورد علاقه

  /  موسیقی مورد علاقه

آموزشگاه زبان های خارجی ستاک

A:What type of music do you like to listen to?
.
A:دوست دارید به چه نوع موسیقی گوش بدین؟

.

.B:I like listening to different kinds of music
.
B: من از گوش دادن به انواع مختلف موسیقی خوشم میاد.
.
?A:Like what, for instance
.
A:مثلا چه چیزی؟
.
.B:I enjoy Rock and R&B
.
B:من از راک و R & B لذت میبرم.
.
?A:Why is that
.
A:چرا اینطوره؟
.
.B:I like the different instruments that they use
.
B:من سازهای مختلفی که انها استفاده میکنند دوست دارم.
.
.A:That’s a good reason to like something
.
A:این دلیل خوبی برای دوست داشتن چیزی هست.

.

.B:Yeah, I think so too
.
B:بله، منم همینطور فکر میکنم.

.

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور