به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

مصدر با to

  /  مصدر با to

 مصدر با to

 

  به ترکیب to با شکل ساده فعل مصدر با to گفته میشود.این افعال برای جملات در زمان حال کاربرد دارد.از این افعال برای

  نشان دادن هدف یک کار استفاده میشود.

 .

  کاربرد های مصدر با to:

.

1- فاعل جمله:

 این حالت معمولا به ندرت استفاده میشود و کاربرد رسمی دارد.

.

                             شناختن او دوست داشتن اوست                              To know her is to love her 

    .

 2نشان دادن هدف یک کار:

.

در این حالت معمولا مصدر با to به همراه اسم یا ضمیر می آید.

.

                                            من یک ساندویچ برای خوردن میخواهم                          I would like a sandwich to eat         

.

  3- بعد از صفت ها:

..-

 برای استفاده از مصدر با to بعد از صفات از الگوی زیر استفاده میکنیم:

.

                                     ادامه جمله + مصدر با for/of someone  +  to + صفت + to be + فاعل

 

                                          خوب است که با من صحبت کنید          it is good of you to talk  to me       .

.

4- برای مقایسه کردن:

.

 برای استفاده از مصدر با to برای مقایسه کردن از الگوی زیر استفاده میکنیم:

.                              

                                                    مصدر با to + عبارت اسمی + to be + فاعل

.

 

                                                               جیم بهترین فرد برای مو است                     Jim is a best person to hair

.

 

 

 

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور