به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Mr.Rajaei

  /  Mr.Rajaei

Mr.Rajaei

موسس زبان سرای ستاک

تحصیلات

دانشگاه اصفهان

کارشناسی

دانشگاه پیام نور

کارشناسی ارشد

دانشگاه اصفهان

دکترا

سوابق

آموزشگاه گویش

آموزش زبان به مدت 2 سال

آموزشگاه ستاک

مدرس زبان انگلیسی

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور