به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

Mr.Noori

  /  Mr.Noori

Mr.Noori

استاد زبان انگلیسی

کارشناس ارشد زبان خارجه فارغ التحصیل دانشگاه . . . . از دانشگاه . . . .

تحصیلات

دانشگاه اصفهان

کارشناسی

دانشگاه پیام نور

کارشناسی ارشد

دانشگاه اصفهان

دکترا

سوابق

آموزشگاه گویش

آموزش زبان به مدت 2 سال

آموزشگاه ستاک

مدرس زبان انگلیسی

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور