به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

افعال معلوم و مجهول

  /  افعال معلوم و مجهول

 افعال معلوم و مجهول

  

   افعال معلوم

 

   گذرا دوحالت معلوم و مجهول به خود میگیرند.جملاتی که فاعل و مفعول در اجزای آن دیده میشود و در واقع کننده ی کار را

   میشناسیم جملات معلوم هستند و به فعل این جملات افعال معلوم میگویند.

 .

 

                   میمون نارگیل را دوست دارد                   monkey love coconut

                پدر من کفش هایش را تمیز کرد              my father cleaned his shoes

.

 

  همانطور که در مثال فوق مشاهده میکنید monkey و my father فاعل جمله و coconut و shoes مفعول جمله هستند.

.

  افعال مجهول

  جملاتی که کننده ی کار مشخص نیست و تاکید روی مفعول و عمل انجام شده است.در این جملات فاعل از جمله حذف میشود

  و مفعول ابتدای جمله جایگزین میشود.

 

                                                               coconut is love (by monkey)                   

                                                           shoes was cleaned (by my father)                          

    .

  تبدیل جملات معلوم به مجهول:

.

  1-حذف فاعل از جمله

  2-انتقال مفعول به ابتدای جمله

  3-استفاده از شکل مناسب افعال be

  4-شکل سوم فعل

   .

   نکته:

   برای نشان دادن فاعل میتوان از حرف اظافه ی by به همراه فاعل در انتهای جمله استفاده کرد.

.

   نکته:                               

   میتوان با استفاده از get و got و شکل سوم فعل اصلی ، جملات مجهول ساخت.از این روش بیشتر در سبک محاوره استفاده میشود

.

                         مواظب بشقاب باش.ممکن است بشکند          Be careful with the dish. it might get broken    

 

 

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور