به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

پول

  /  پول

آموزشگاه زبان های خارجی ستاک

Money talks

پول حلال مشکلات است

Money doesn’t grow on trees

پول علف خرس نیست

Easy come, easy go

باد آورده را باد میبرد

You get what you pay for

هرچقدر پول بدی همان قدرآش میخوری

I am scrapping the bottom of the barrel

کفگیرم به ته دیگ خورده است

His bread is buttered on both sides

نان اش در روغن است

Bargain is bargain

حساب حساب است ، کاکا برادر

Where there is muck, there’s luck

آدم پولدار شانس هم دارد

A join pot does not boil

دیگ شراکت جوش نمی آید

Be true and fear not

آنکه حساب اش پاک است از محاسبه چه باک است

Better a lock than doubt

مال ات را سفت نگه دار همسایه را دزد نکن

Health is better than wealth

سلامتی بهترین ثروت است

You can’t take it with you when you die

ثروت را به هنگام مرگ با خود به گور نتوان برد

Neither a borrower nor a lender be

بهتر است نه قرض بدهی و نه قرض بگیری

Waste not, want not

اسراف نکن تا محتاج نشوی

Water does not tickle out of his hand

آب از دستش نمیچکد

Why buy a cow when milk is so cheap

آفتابه خرج لحیم کردن است

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور