به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

My Heart Will Go On

  /  My Heart Will Go On

آموزشگاه زبان های خارجی ستاک

Every night in my dreams

.

هر شب توی رویاهام

.
I see you, I feel you

.

تو رو می بینم, احساست می کنم

.
That is how I know you’ll go on

.

اینجوریه که میشناسمت

.
Far across the distance

.

دور ، از آن سوی فاصله ها

.
And spaces, between us

.

و فضا، بین ما

.
You have come to show you, go on

.

آمدی خودت را نشان بدی، ادامه بده

.
Near, far

.

چه نزدیک، چه دور

.

Wherever you are

.

هر کجا که هستی

.
I believe that the heart does, go on

.

باور دارم  که قلب این کارو میکنه، ادامه بده

.
Once more you open the door

.

بار دیگر در را باز می کنی

.
And you’re here in my heart

.

و تو اینجا در قلب من هستی

.
And my heart will go on, and on

.

و قلبم ادامه خواهد داد، و ادامه خواهد داد

.

Love can touch us one time

قلبم .

عشق می تونه یه بار مارو لمس کنه

.
And last for a life time

.

و ( این عشق) یه عمر باقی بمونه

.
And never let go till we’re gone

.

و هیچوقت اجازه نمیدیم برود تا زمانی که بمیریم

.
Love was when I loved you

.

عشق زمانی بود که تو را دوست داشتم

.
One true time, I hold to

.

به وقتش ، نگه داشتم تا

.
In my life we’ll always, go on

.

همیشه توی زندگیمون باشه ،ادامه بده

.
Near, far

.

چه نزدیک، چه دور،

.
Wherever you are

.

هر کجا که هستی

.
I believe that the heart does, go on

.

باور دارم  که قلب این کارو میکنه، ادامه بده

.
Once more you open the door
.

بار دیگر تو در را باز می کنی

.
And you’re here in my heart and my heart will go on and on

.

و تو اینجا در قلب من هستی و قلب من به هیجان خواهد آمد

.
You’re here, there’s nothing I fear

.

وقتی تو اینجایی دلیلی برای ترسیدن نیست

.
and I know that my heart will, go on

.

و من میدونم که قلبم همینطور ادامه خواهد داد

.
We’ll, stay, forever this way

.

ما، همیشه همینطور خواهیم ماند، توی این راه

.
You are safe in my heart and my heart will, go on and on

.

تو در قلب من در امانی و قلب من همینطور خواهد داد

.

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور