به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

اسم ها

  /  اسم ها

آموزشگاه زبان های خارجی ستاک

اسم های عام و خاص

 در این درس به بررسی اسامی خاص و عام و کاربرد آنها در زبان انگلیسی میپردازیم

اسم های مفرد و جمع

 در این درس به بررسی اسامی مفرد و جمع و کاربرد آنها در زبان انگلیسی میپردازیم

اسم های قابل شمارش و غیر قابل شمارش

 در این درس به بررسی اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش آنها در زبان انگلیسی میپردازیم

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور