به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

صفات مضاف

  /  صفات مضاف

 صفت های مضاف

 

 هنگامی که میخواهیم برای توصیف کردن یک اسم ، به جای صفت از یک اسم دیگر استفاده کنیم به ترکیب اسم + اسم ، ترکیب مضاف گفته میشود.

 .

 

                                                 (چراغِ خودرو ) The car light  /  (درِ اتاق) The room door

./

    .

 نکته : ما برای اشیا بی جان نمیتوانیم از پسوند مالکیت s’ استفاده کنیم به همین خاطر از ترکیب مضاف استفاده میکنیم .

 . .

                                                                             ( قابِ دیوار ) The wall frame

.

 نکته : ما میتوانیم برای نشان دادن جنس یک اسم از ترکیب مضاف استفاده کنیم .

 

.                                                                              ( یک حلقه ی طلا ) a gold ring

.

نکته : اسم هایی که به ing یا er ختم میشوند ، اغلب ترکیب مضاف میپذیرند  .

 .

                                                                             ( یک لیستِ خرید ) a shopping list

.

نکته : ترکیب اسمی در جمله بعد از صفت می آید.

.

                                                                   ( بلیط فروشانِ جوان )  The young ticket sellers

 

 

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور