به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

حال استمراری

  /  حال استمراری

 حال استمراری

 

  زمان حال استمراری هنگامی استفاده میشود که کاری در زمان حال و در همان لحظه در حال انجام شدن است.برای کاری که همین الان و

  موقع صحبت کردن ما اتفاق می افتد از زمان حال استمراری استفاده میکنیم.


 

  ساختار جمله در زمان حال استمراری:

.

                                                 …+ زمان + مکان + مصدر فعل همراه با ing + فعل (am / is / are ) +  فاعل

.

                                                                        ما داریم ناهار میخوریم                        we are eating lunch

    .

استثنای شکل فعل در زمان حال استمراری :  

.

 افعالی که به e ختم میشوند ابتدا e از انتهای فعل حذف و بعد ing به فعل اظافه میشود و اگر در پایان فعل ie باشد تبدیل به y میشود.

                                                                                            lie     —>    lying    طط

 .

سوالی کردن حال استمراری :

.
                                                             … + مصدر فعل همراه با ing + فاعل + am/ is /are

 .

 برای سوالی کردن جملات حال استمراری جای فعل to be و فاعل را عوض میکنیم.

.

                                         تو داری شنا میکنی                                                  you are swimming       

                                             داری شنا میکنی؟                                                ?are you swimming

.

نکته : اگر بخواهیم با wh سوالی کنیم ابتدا جمله را با روش بالا پرسشی میکنیم . بعد کلمه پرسشی wh را ابتدای جمله میگذاریم و قسمت پرسیده شده را حذف میکنیم.

.

                                              تو داری شام میخوری                                             you are eating dinner 

                                                        داری چی میخوری؟                                                 ?what are you eating

.

 منفی کردن جملات حال استمراری:

.

 برای منفی کردن جملات حال استمراری کافی است که بعد از فعل to be واژه منفی کننده ی not را به کار ببریم.

.

                                          او درحال رانندگی نیست                                             He is not/isn’t driving   

                         

 

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور