به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

صفت های ساده

  /  صفت های ساده

 صفت های ساده

 

 در زبان انگلیسی هم مانند زبان فارسی ، صفت ها توصیف کننده اسم هستند . اما بر خلاف زبان فارسی ، در زبان انگلیسی

 صفت های قبل از اسم می آیند.صفات جمع بسته نمیشوند و چه برای اسامی مفرد و چه برای اسامی جمع ، از یک حالت صفات استفاده میکنیم.

 .

                                                        او دختر زیبایی است                           She is a beautiful girl

                                                       او خودکار های آبی دارد                            He has blue pens

    .

 نکته : صفت ها ساختار متفاوتی ندارند و چه برای اسامی جمع و مفرد و چه برای اسامی مونث و مذکر ، از صفت با ساختار یکسانی استفاده میکنیم.

. اططططط

                                                            یک خانم زیبا                                            A beautiful lady

                                                            خانم های زیبا                                           beautiful women

                                                               مردان زیبا                                               beautiful   men

 .

.

نکته : هنگامی که قبل از صفت کلمه ی the را بیاوریم ، آن صفت به عبارت اسمی تبدیل میشود و به معنای افرادی است که دارای آن صفت هستند.

.

                                                                                           جوانان                                    The young

                                                                                    ر              انگلیسی ها                                 The English

 

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور