به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

گذشته ساده

  /  گذشته ساده

 گذشته ساده

 

  گذشته ساده برای زمانی استفاده میشود که کاری در زمان گذشته آغاز و پایان یافته باشد.در واقع عملی که در زمان گذشته انجام شده باشد،

  زمان گذشته ساده استفاده میکنیم.

.

  ساختار جمله در زمان گذشته ساده:

.

                                                         …+ زمان + مکان + شکل ساده فعل به همراه ed +  فاعل

.

                                                    من در رستوران کار میکردم                        I worked in a restaurant

    .

 شکل فعل در زمان گذشته ساده :  

.

در بیشتر افعال انگلیسی برای تبدیل آنها به گذشته ساده باید به انتهای آنها ed اظافه کرد.به اینگونه افعال ، افعال با قاعده میگویند. دیگر افعال شکل گذشته آنها بدون قاعده است و به افعال بی قاعده معروف هستند. شکل گذشته این افعال را تنها با حفظ کردن آنها میتوان به کار برد.

. اططططط

                                                       او لازانیا پخت                                                She cooked lasagna

                                              او ظرف مربا را شکست                                           He broke the jam jar

 .

سوالی کردن گذشته ساده :

.
                                                             … + شکل ساده فعل + فاعل + did

 .

 برای سوالی کردن جملات گذشته ساده از فعل کمکی Did استفاده میکنیم.

.

                                         آیا تو دیشب در را قفل کردی؟                                           ?Did you lock the door last night

.

نکته : در زمان سوالی کردن جملات گذشته ساده از فعل به شکل ساده استفاده میکنیم .

.

نکته : هنگامی که میخواهیم از what / where / why / when استفاده کنیم ، به فعل کمکی did  نیاز داریم.برای این کار ابتدا
 جمله را با استفاده ازdid سوالی میکنیم. سپس کلمه پرسشی خود را ابتدای جمله و قسمت پرسیده شده را حذف میکنیم.

.

                                       کی آزمون رانندگی داشتی؟                                       ?when did you take the driving test

.

 منفی کردن جملات گذشته ساده:

.

 برای منفی کردن جملات گذشته ساده کافی است که علاوه بر استفاده از افعل کمکی did از not هم

 برای منفی کردن جمله استفاده کنیم.

.

                                     او در مسابقه شنا برنده نشد                          she did not/didn’t win the swimming competition

 

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور