به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

اساتید ستاک

  /  اساتید ستاک

با موسسین زبان سرای ستاک آشنا شوید :

موسس زبان سرای ستاک

موسس زبان سرای ستاک

کادر اداری زبان سرای ستاک :

کادر اداری آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک
سرپرست دوره های دیگر زبانها
Teachers

اساتید برجسته و با تجربه

آموزشگاه ستاک :

استاد زبان انگلیسی
استاد زبان انگلیسی
استاد زبان انگلیسی
استاد زبان انگلیسی
مدیر IELTS
استاد زبان انگلیسی
استاد زبان انگلیسی
استاد زبان انگلیسی
استاد زبان انگلیسی
مدیر دوره های خردسالان
استاد زبان انگلیسی
استاد زبان انگلیسی
استاد زبان انگلیسی
استاد زبان انگلیسی
استاد زبان انگلیسی
استاد زبان انگلیسی
مدیر دوره های بزرگسالان
استاد زبان انگلیسی
استاد زبان انگلیسی
استاد زبان روسی
استاد زبان آلمانی
استاد زبان آلمانی
استاد زبان ترکی استامبولی
استاد زبان فرانسوی
استاد زبان عربی
استاد زبان چینی
استاد زبان کره ای
استاد زبان ایتالیایی
استاد زبان گرجی
استاد زبان عربی
استاد زبان اسپانیایی

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور