به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

افعال گذرا و ناگذرا

  /  افعال گذرا و ناگذرا

 افعال گذرا و ناگذرا

  

  افعال گذرا

.

  افعال گذرا یا متعدی افعالی هستند که برای کامل شدن معنای خود علاوه بر فاعل ، به مفعول نیز ، نیاز دارند.

  اگر مفعول از جمله حذف شود معنای فعل ناقص میشود و برای حفظ معنای خود نیاز به مفعول مستقیم دارد.

  مفعول جمله معمولا در جواب “چه چیزی را” ، “چه کسی را” مشخص میشود و در اکثر اوقات پس از فعل ظاهر میشود 

 .

        ماری یک ماشین می خواهد که به مدرسه برود.                       Mary wants a car to go to school  

.

 همانطور که در مثال فوق مشاهده میکنید (a car) پاسخ سوال ماری ” چه چیزی را ” میخواهد ، است. پس (a car) مفعول جمله و  فعل (want) یک فعل متعدی  و گذرا است.

.

در ادامه چند فعل پرکاربرد متعدی را مشاهده میکنید:

 • buy
 • get
 • give
 • offer
 • pay
 • read
 • refuse
 • show
 • take
 • teach
 • tell
 • write 

  .

   افعال ناگذرا

   افعال ناگذرا یا لازم بر خلاف افعال متعدی ، معنای انها کامل است و نیازی به مفعول ندارند.

   افعال ناگذرا معمولا تنها با استفاده از فاعل میتوانند مفهوم خود را به طور کامل منتقل کنند.

.

                                    جیمی مرد                           Jimmy died        

                              مایک خندید                          Mike laughed                             

         .

   هر دو فعل بالا مفعولی ندارند و درعین حال معنای جمله کامل است پس هردو فعل لازم یا ناگذرا هستند.    

.

   در ادامه چند فعل پرکاربرد متعدی را مشاهده میکنید:

 •  arrive
 • belong
 • die
 • disappear
 • emerge
 • exist
 • fall
 • go
 • happen
 • laugh
 • occur
 • remain

 .

  افعالی که هم گذرا و هم ناگذرا هستند

 .

  برخی از افعال وجود دارند که هم گذرا هستند و هم ناگذر، به این گونه افعال ، افعال کنایی هم میگویند.

.

   به مثال زیر توجه کنید:                                                           

          .

                               او بازی میکند          She plays     

                         او فوتبال بازی میکند       She plays football

 .

   در جمله اول فعل لازم است چون نیازی به مفعول ندارد و در جمله دوم یک فعل متعدی است چون مفعول دارد.

.

   در ادامه چند فعل پرکاربرد  کنایی را مشاهده میکنید:

 • agree
 • continue
 • demonstrate
 • eat
 • grow
 • play
 • return
 • run
 • sit
 • stand
 • walk

 

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور