به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

قیدها

  /  قیدها

آموزشگاه زبان های خارجی ستاک

قید حالت

قید حالت برای بررسی چگونگی انجام شدن یک فعل یا شئ استفاده میشود

قید مکان

قید مکان که برای نشان دادن مکان یک شخص یا یک شئ مورد استفاده قرار میگیرد

قید زمان

قید زمان برای نشان دادن زمان وقوع یک فعل مورد استفاده قرار میگیرد

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور