به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

قید حالت

  /  قید حالت

 قید حالت

 

در زبان انگلیسی از قید های حالت برای نشان دادن چگونگی انجام دادن یک کار استفاده میکنیم.مثلا کاری را آسان یا سخت یا سریع یا … انجام میدهیم

 .

                                                 ما آن کار را به آسانی انجام دادیم                           we did it easily

.

 ساختار قید حالت :

.

 برای ساختن قید حالت باید به انتهای صفت ، ly اظافه کنیم .. .

.

 نکته : اگر حرف آخر صفت y باشد ابتدا به i تبدیل میشود و سپس ly به انتهای آن اظافه میشود و اگر آخر صفت e باشد هنگام اظافه کردن ly حذف میشود.

.

                                                 badly       —–>     badly                                         easy   —->   easily

.

نکته : اگر یک صفت در انتها به ly ختم شود برای تبدیل شدن به قید نمیتوانیم به آن ly اظافه کنیم . در اینجا باید از ساختار  in a …way استفاده کنیم.

 .

                                                                                silly      ——>      in a silly way

.

نکته : اگر بعد از کلمه like به معنای شبیه ، یک اسم بیاوریم آن عبارت قید محسوب میشود.اینگونه قید ها هنگام استفاده از افعال ربطی کاربرد دارند.

.

                                                         بدن او مانند یخ سرد بود                            Her body felt like cold ice

 

 

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور