به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

مکالمه زبان انگلیسی

  /  مکالمه زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان های خارجی ستاک

مکالمه انگلیسی-1

سلام و معاشرت

مکالمه انگلیسی-2

دعوت به مهمانی

مکالمه انگلیسی-3

رد کردن مهمانی

مکالمه انگلیسی-4

ورزش

مکالمه انگلیسی-5

آب و هوا

مکالمه انگلیسی-6

بیماری

مکالمه انگلیسی-7

فیلم مورد علاقه

مکالمه انگلیسی-8

موسیقی مورد علاقه

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور