به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

اسم های قابل شمارش و غیرقابل شمارش

  /  اسم های قابل شمارش و غیرقابل شمارش

 اسم های قابل شمارش

 

اسامی قابل شمارش به اسم هایی گفته میشود که میتوانیم آنها را تک به تک بشماریم . مانند مداد ، درخت ، دفتر ، خاله و …

 .

                                                         (دو درخت ) two trees / (یک سیب)  an apple / (یک کتاب)  a book

 

 نکته : اسامی قابل شمارش مفرد باید همراه با حروف تعریف (the / a / an ) استفاده شوند.

.

نکته : اسامی جمع هنگامی که به فرد یا شی به صورت کلی و به منظور همه اعضای آن گروه اشاره میکند نمیتوان برای آنها حرف تعریف استفاده کرد.

 .

                                                    خرچنگ ها بسیار بازیگوش هستند                              crabs are very playful

.

اسم های غیرقابل شمارش

.

اسم های غیرقابل شمارش اسم هایی هستند که نمیتوان آنها را تک به تک شمرد و باید برای شمردن آنها از کمیت سنج ها استفاده کرد،

 مانند آب، فلفل ، هوا ، خون و …

.

                                                                ما خیلی آب خوردیم                                    We drank a lot of water

.

  اسامی غیرقابل شمارش به چند دسته تقسیم میشوند:

.

1- مواد   … food ، water

2- احساسات  … sad ، angry

3- عملکرد و فعالیت … sleep ، travel

4- مفاهیم انتزاعی … life ، fun

.

 نکته: براش شمارش اسامی غیرقابل شمارش از کمیت سنج های زیر به همراه حروف اظافه یا حروف تعریف میتوان استفاده کرد.

.

  •  (یک قطعه از) a piece of
  • (مقدار زیادی از) a lot of
  • (یک ذره از) a bit of
  • ….

                                                           آنجا یک قطعه از زمین ما است                                  There is a piece of our land

.

نکته: در اسامی غیر قابل شمارش ، اسم های money ، accommodation ، traffic اسامی استثنا هستند و با هیچ کمیت سنجی قابل شمارش نیستند.

 

 

 

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور