به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

اسم های عام و خاص

  /  اسم های عام و خاص

 اسم های عام

 

  اسم های عام در زبان انگلیسی اسامی هستند که به شخص یا شی یا مکان یا .. خاصی اشاره نمیکنند و به تمامی اعضای یک گروه اشاره میکند.

  برای مثال ” girl” به معنای دختر است و به دختر خاصی اشاره نمیکند بلکه منظور آن تمامی اعضای شامل آن گروه یعنی تمامی دخترها است.

  چند نمونه مثال از ساسمی عام را مشاهده میکنید.

 .

                                                         (کشور)  country /  (درخت) tree / (دختر) girl / (پسر) boy  / (شهر) city

 اسم های خاص

.

اسم های خاص در زبان انگلیسی اسامی هستند که به شخص یا شی یا مکان خاصی اشاره میکنند.

 برای مثال “John” به همه ی گروه پسر ها اشاره نمیکند و به شخص خاصی به نام جان اشاره میکند. به اینگونه اسامی ، اسم های خاص میگویند.

    .

 نکته : اسامی خاص حرف اول آنها از حروف بزرگ انگلیسی نوشته میشود همچنین برای اسامی خاص در اکثر مواقع حرف تعریف ( the / a / an)

  استفاده نمیشود.

.

                                                   (دانشگاه هاروارد)  Harvard university   /  (آنجلینا)  Angelina  /  (لندن)  London 

 .

 نکته : فصل ها در زبان انگلیسی جز اسامی عام به حساب می آیند .

.

 نکته : هنگام استفاده از اسامی خاص از حروف تعریف (the / a / an ) استفاده نمیشود مگر برای زمانی که میخواهیم از اسم افراد

  برای اشاره به اثر هنری او استفاده کنیم ، نام هنرمند را با حرف بزرگ می آوریم اما قبل از آن از حروف تعریف هم استفاده میکنیم .

.

                                           من داشتم بتهوون گوش میکردم                                        I was listening to a Beethoven

 

 

 

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور