به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

گرامر زبان انگلیسی

  /  گرامر زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان های خارجی ستاک

 افعال

افعال واژگانی هستند که برای نمایش یک حالت و یا انجام کار و فعالیتی مورد استفاده قرار میگیرند

ضمایر

ضمایر واژگانی هستند که جایگزین اسم میشوند.برای عدم تکرار مداوم اسم ها از ضمایر استفاده میشود

زمان ها

در این بخش با زمان و کاربرد آن در جمله و تاثیر آن بر سایراجزای جمله آشنا میشوید

صفات

صفات واژگانی هستند که برای توصیف و بیان ویژگی های اسم به کار میروند

قیدها

قیدها واژگانی هستند که برای توصیف و بیان چگونگی و کیفیت فعل به کار میروند

اسم ها

اسم ها واژگانی هستند که برای خطاب کردن به افراد یا اشیا نسبت داده میشوند

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور