به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

  /  اخبار   /  IELTS BOOT CAMP

IELTS BOOT CAMP

“آیلتس بوت کمپ” چیست؟
امروزه متقاضیان آزمون آیلتس با مشکلی بزرگ روبرو می باشند و آن اختلاف نیم نمره تا یک نمره در یکی یا دو مهارت از مهارت های چهارگانه آزمون های آیلتس است که با ایدآل خود فاصله دارند. اصفهان آیلتس قصد دارد با برگزاری کمپ های دو روزه در قالب ده ساعت آموزش، این اختلاف نمره را از بین ببرد تا زبان آموز به نمره دلخواه خود دست پیدا کند. این دوره های ویژه برای اولین بار تحت عنوان “آیلتس بوت کمپ” در شهر اصفهان و توسط اساتید مجرب و با سابقه مجموعه “اصفهان آیلتش” برگزار میگردد. متقاضیان میتوانند با مراجعه به سایت اصفهان آیلتس از کم و کیف برگزاری این دوره ها مطلع شوند.

Post a Comment

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور