به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

ضمایر نامعین

  /  ضمایر نامعین

ضمایر نامعین

 

  ضمایر نامعین همانطور که از اسمش پیداس زمانی مورد استفاده قرار میگیرند که به فرد یا شئ خاصی اشاره نمیکنیم و معمولا برای افراد یا اشیا نامشخص و نامعین کاربرد دارند.

.

somebody someone something
anybody anyone anything
nobody no one nothing
everybody everyone everything

 .

 one-body:

 

هنگامی که میخواهیم در مورد انسان ها و گروه افراد نامشخص صجبت کنیم ازضمایری  استفاده میکنیم که در انتها به one یا به body ختم میشوند.    
.
                                     همه افراد از کنسرت لذت بردند                               Everyone enjoyed the party   
                                      یک نفر این کتاب را به من داد                                 Someone gave me this book

.

نکته : هنگامی که از ضمایر نامعین استفاده میکنیم باید افعال مفرد را به کار ببریم اما هنگام ترجمه با توجه به مفهوم جمله افعال گاهی مفرد و گاهی جمع ترجمه میشوند.

.

any-no:

.

برای جملات منفی از ضمایری که با any یا با no شروع میشوند استفاده میکنیم.این ضمایر معنای (هیچ ) به خود میگیرند.

 .

                           رازت را به هیچ کس نگفتم                              I didn’t tell anyone / anybody your secret
                      هیچ کس در تصادف مجروح نشد                            No one / nobody was injured in the accident
.
نکته : از ضمایری که با any  شروع میشوند نباید در جملات منفی استفاده کنیم.
نکته : هنگامی که از ضمایری استفاده میکنیم که با no  شروع میشوند ، فعل جمله باید مثبت باشد.

.

else :

.

هنگامی که به غیر از افراد یا اشیا گفته شده ، میخواهیم به افراد یا اشیا دیگری هم اشاره کنیم از else  استفاده میکنیم.

.

        ما همه خرید هارا انجام دادیم.چیز دیگری هم لازم داری؟        ?We made all the purchases. Do you want anything else
.

 

 

 

 

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور