به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Ms.Hamginzade

  /  Ms.Hamginzade

Ms.Hamginzade

کادر اداری آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک

تحصیلات

دانشگاه اصفهان

کارشناسی

دانشگاه پیام نور

کارشناسی ارشد

دانشگاه اصفهان

دکترا

سوابق

آموزشگاه گویش

آموزش زبان به مدت 2 سال

آموزشگاه ستاک

مدرس زبان انگلیسی

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور