به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Ms.Momenian

  /  Ms.Momenian

Ms.Momenian

استاد زبان آلمانی

کارشناس ارشد زبان خارجه فارغ التحصیل دانشگاه . . . . از دانشگاه . . . .

تحصیلات

دانشگاه اصفهان

کارشناسی

دانشگاه پیام نور

کارشناسی ارشد

دانشگاه اصفهان

دکترا

سوابق

آموزشگاه گویش

آموزش زبان به مدت 2 سال

آموزشگاه ستاک

مدرس زبان انگلیسی

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور