به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

ترتیب صفات

  /  ترتیب صفات

 ترتیب صفات

 

 هنگامی که میخواهیم در یک جمله برای توصیف یک اسم از چند صفت استفاده کنیم باید ترتیب آوردن صفات را رعایت کنیم .

 .

 

  1) Quantity or number   شمارش یا کمیت

 

  2) Quality or opinion کیفیت 

 

  3) Size اندازه

 

   4) Age سن 

 

   5) Shape شکل

 

   6) Color رنگ

 

   7) Nationality ملیت

 

   8) Material جنس

./

    .

 نکته : حرف تعریف a / an نیز عدد به حساب می آیند..

.

 نکته : هنگامی که دو یا چند صفت از یک گروه استفاده میکنیم بین آنها از کلمه and استفاده میکنیم .

 

.                                            او دختر جوان باهوش و زیبایی است                           she is a smart and beautiful young girl

.

                                      مادرم غذای خوشمزه و گرم و خوبی پخته بود                 my mother cooked delicious and hot food well

.

.

 

 

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور