به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

حروف اظافه

  /  حروف اظافه

آموزشگاه زبان های خارجی ستاک

حروف اظافه زمان

در این درس با حروف اظافه زمان و کاربرد های آن در زبان انگلیسی آشنا میشوید

حروف اظافه مکان

در این درس با حروف اظافه مکان و کاربرد های آن در زبان انگلیسی آشنا میشوید

سایر حروف اظافه

در این درس با سایر حروف اظافه مهم و کاربردی در زبان انگلیسی اشنا میشوید

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور