به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

بیماری

  /  بیماری

آموزشگاه زبان های خارجی ستاک

A:Why weren’t you at school yesterday?
.
A:چرا دیروز مدرسه نبودی؟

 

.B: I wasn’t really feeling well
.
B:من واقعا احساس خوبی نداشتم.
.
?A: What was wrong with you
.
A: چه مشکلی داشتید؟
.
.B: My stomach was upset
.
B:معده ی من ناراحت بود.

.

?A: Do you feel better now
.
A:الان احساس بهتری دارید؟
.
.B: I don’t really feel too well yet
.
B:من هنوز خیلی خوب نیستم.
.
?A:Do you want anything to make you feel better
.
A:شما چیزی میخواهید که باعث شود احساس بهتری داشته باشید؟

.

.B:No, thanks. I already took some medicine
.
B: نه، ممنون. من قبلا دارو مصرف کردم.

.

.A:I hope you feel better
.
A:امیدوارم احساس بهتری داشته باشید.

.

.B:Thank you

.

B:ممنونم.

.  

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور