به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

حال ساده

  /  حال ساده

 حال ساده

 

 هنگامی که کاری در زمان حال در حال رخ دادن باشد از حال ساده استفاده میکنیم که از پرکاربرد ترین زمان ها در گرامر

 زبان انگلیسی است.در زمان حال ساده ، از شکل اصلی فعل استفاده میکنیم.برای استفاده از افعال در زمان حال ساده اگر ضمایر ما سوم شخص مفرد باشد از حالت اصلی فعل استفاذه نمیکنیم که در ادامه بحث بیشتر به آن میپردازیم.

 .

 

                                                        من یک دوش آب گرم گرفتم                  I took a hot shower

.

 

  ساختار جمله در زمان حال ساده:

.

                                                         …+ زمان + مکان + شکل اصلی فعل +  فاعل

.

                                                   من در رستوران غذا میخورم                         I eat at a restaurant 

    .

استثنای شکل فعل در زمان حال ساده :  

.

ضمایر سوم شخص مفرد ( he / she ) ضمایری هستند که به انتهای افعال آنها در زمان حال ساده s یا es افزوده میشود.

 نکته : زمانی که فعل ما به z ، x ، ch ، sh ، s ، o ، ختم میشوند به پایان فعل es اظافه میکنیم و زمانی که فعل به y ختم شود ، y را حذف کرده به

 جای  آن l گذاشته و es را اظافه میکنیم.در دیگر مواقع از s استفاده میکنیم.

 دقت شود که این شکل فعل فقط برای ضمایر سوم شخص مفرد کاربرد دارد.

. اططططط

                                       او میخواهد دوچرخه سواری کند                              She wants to ride a bike

                                             او ماشینش را میشوید                                           He washes his car

 

 .

سوالی کردن حال ساده :

.
                                                             … + شکل ساده فعل + ضمیر + do / does

 .

 برای سوالی کردن جملات حال ساده از Do / Does استفاده میکنیم.برای افعال سوم شخص مفرد (he / she / it ) از does  و 

 برای سایر ضمایر از do استفاده میکنیم.

.

                                         آیا تو به لندن رفتی؟                                           ?Do you go to London

                                     او میخواهد ماشین بخرد؟                                       ?Does she want to buy car

 

.

نکته : در زمان سوالی کردن جملات حال ساده نیازی نیست که به آخر جملات s یا es اظافه کنیم.

.

نکته : هنگامی که میخواهیم از what / where / why / when استفاده کنیم ، به افعال کمکی do / does  نیاز داریم.برای این کار ابتدا
 جمله را با استفاده از do یا does سوالی میکنیم. سپس کلمه پرسشی خود را ابتدای جمله و قسمت پرسیده شده را حذف میکنیم.

.

                                       او میخواهد ماشین بخرد؟                                       ?Does she want to buy car

                                         او میخواهد چه چیزی بخرد؟                                     ?what does she want to buy

.

 منفی کردن جملات حال ساده:

.

 برای منفی کردن جملات حال ساده کافی است که علاوه بر استفاده از افعال کمکی do / does از not هم

 برای منفی کردن جمله استفاده کنیم.

.

                               او نمیخواهد به کانادا سفر کند                           He does not/doesn’t want to travel to Canada

                              من نمیخواهم به مهمانی بروم                                     I do not/don’t want to go to party

 

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور