به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

لغات هم معنا

  /  لغات هم معنا

لغات هم گروه در معنا

رشوه – – – – – – – – – – – – – – – bribe

دیدن – – – – – – – – – – – – – – – – see

مالیات – – – – – – – – – – – – – – – – tax

نگاه کردن – – – – – – – – – – – – – look

بدهی  – – – – – – – – – – – – – – –  debt

تماشا کردن  – – – – – – – – – – –  watch

جریمه  – – – – – – – – – – – – – – – fine

خیره شدن  – – – – – – – – – – – –  stare

وام  – – – – – – – – – – – – – – – – loan

زیرچشمی نگاه کردن – – – – – – –  peep

نفقه  – – – – – – – – – – – – –  alimony

کامل نگاه انداختن  – – – – – – – –  scan

حقوق ماهیانه  – – – – – – – – – – salary

یک نظر نگاه کردن  – – – – – – –  glance

حقوق بازنشستگی  – – – – – –  pension

چشمک زدن  – – – – – – – – – – –  wink

قابلمه  – – – – – – – – – – – – – – – pan

کت تک – – – – – – – – – – – – – blazer

قوری – – – – – – – – – – – – – – teapot

جلیقه – – – – – – – – – – – – – – –  vest

کتری  – – – – – – – – – – – – – –  kettle

شنل – – – – – – – – – – – – – – –  cape

پارچ  – – – – – – – – – – – – – – pitcher

کاپشن کوتاه کلاه دار  – – – – –  anorak

نمکدان – – – – – – – – – –  salt shaker

پیژامه – – – – – – – – – – – – pajamas

سینی  – – – – – – – – – – – – – – – tray

لباس خواب زنانه  – – – – – nightdress

ماهیتابه – – – – – – – – – – frying pan

رودوشامبر – – – – – – dressing gown

تورم – – – – – – – – – – – – – inflation

شیرین – – – – – – – – – – – – – – sweet

درامد – – – – – – – – – – – – – income

شور – – – – – – – – – – – – – – – – salty

تحریم – – – – – – – – – – – – embargo

تلخ  – – – – – – – – – – – – – – – – bitter

فقر – – – – – – – – – – – – – – poverty

ترش – – – – – – – – – – – – – – – – sour

یارانه – – – – – – – – – – – – – subsidy

تند – – – – – – – – – – – – – – – – spicy

بیکار – – – – – – – – – – unemployed

خوشمزه – – – – – – – – – – – – yummy

سود  – – – – – – – – – – – – – – profit

بد مزه  – – – – – – – – – – – – –  yucky

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور