به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

  /  اخبار   /  برگزاری آزمون جبرانی میان ترم

برگزاری آزمون جبرانی میان ترم

برگزاری آزمون جبرانی میان ترم برای زبان آموزانی که موفق نشدن در روز آزمون شرکت کنند. ۱۴بهمن برای گروه دختران و ۱۶ بهمن برای گروه پسران.

Post a Comment

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور