به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

  /  اخبار   /  قابل توجه دانشجویان زبان فرانسه :

قابل توجه دانشجویان زبان فرانسه :

گروه زبان فرانسه آموزشگاه زبان های خارجی ستاک
برگزار می کند:
۱) کارگاه گرامر
Atelier de grammaire
(structure de la langue)

۲) کارگاه تقویت مهارت شنیداری
Atelier de compréhension orale

۳) کارگاه تقویت مهارت گفتاری
Atelier de production orale

۴) کارگاه فیلم
Atelier de film

۵) کارگاه آمادگی جهت آزمون کارشناسی ارشد فرانسه
Atelier de préparation pour le concours de master de français

۶) کارگاه آماده سازی جهت امتحانات T.C.F سفارت فرانسه
Atelier de préparation pour les examens de T.C.F

مدرس: استاد ارجمند سرکار خانم آرزو شرفی پور فارغ التحصیل کارشناسی ارشد از دانشگاه شهید بهشتی تهران

Post a Comment

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور