به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

گرامر زبان انگلیسی

  /  گرامر زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان های خارجی ستاک

افعال واژگانی هستند که برای نمایش یک حالت و یا انجام کار و فعالیتی مورد استفاده قرار میگیرند

ضمایر واژگانی هستند که جایگزین اسم میشوند.درزبان انگلیسی برای عدم تکرار مداوم اسم ها از ضمایر استفاده میشود

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور