به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

ضمایر

  /  ضمایر

آموزشگاه زبان های خارجی ستاک

ضمایر اشاره

به طور کلی ضمایر اشاره برای اشاره به نزدیک یا اشاره به دور استفاده میشوند. در این درس هر دوی آنها را بررسی میکنیم

ضمایر پرسشی

ضمایر پرسشی ضمایری هستند که برای پرسیدن مکان ، زمان ، شخص و … استفاده میشوند.

ضمایر نامعین

از ضمایر نامعین زمانی استفاده میشود که بخواهیم درباره چیزی یا فردی نامشخص و یادرباره موضوعی عمومی صحبت کنیم

ضمایر انعکاسی

به طور کلی زمانی از ضمایر انعکاسی استفاده میکنیم که فاعل و مفعول در یک جمله هردو بیانگر یک شخص باشند

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور