به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

ضرب المثل زبان انگلیسی

  /  ضرب المثل زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان های خارجی ستاک

عاشقانه

در این بخش با اصطلاحات عاشقانه در زبان انگلیسی اشنا میشوید

زمان

در این بخش با انواع اصطلاحات مربوط به زمان اشنا میشوید

زندگی

در این بخش با انواع اصطلاحات روزمره و کاربردی شنا میشوید.

خوراکی

در این بخش با انواع اصطلاحات مربوط به غذا و خوراکی ها اشنا میشوید.

پول

در این بخش با انواع اصطلاحات مربوط به پول و مادیات اشنا میشوید.

دوست

در این بخش با انواع اصطلاحات مربوط به روابط اجتماعی و دوستانه اشنا میشوید.

کار و تلاش

در این بخش با انواع اصطلاحات مربوط به تلاش کردن و کسب و کار اشنا میشوید

عبارات کنایی

در این بخش با انواع اصطلاحات در باب کنایه و مشاجره و ... اشنا میشوید

عبارات کاربردی

در این بخش با انواع اصطلاحات رایج و کاربردی در زبان انگلیسی اشنا میشوید

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور